Knjige

PESNICI NOVOG SADA

Zoran Đerić

Biblioteka “Moj Novi Sad”

knjiga 3.

NOVA PRIČA NOVOG SADA

Nenad Šaponja

Biblioteka “Moj Novi Sad”

knjiga 2.

NOVOSADSKA POP ROK POEZIJA (OGOLJENI STIHOVI)

Bogomir Bogica Mijatović 

Biblioteka “Moj Novi Sad”

knjiga 1.

NOVI DUHOVNI MOST Novi Sad - Bratislava

Priredila

Zdenka Valent Belić

Biblioteka “DNK”

knjiga 2.

NOVI DUHOVNI MOST Novi Sad - Temišvar​

Priredio

Joan Baba

Biblioteka “DNK”

knjiga 1.

ALMANAH PRIČA DRUŠTVA NOVOSADSKIH KNJIŽEVNIKA 2019

Priredila

Nataša Bundalo Mikić

almanah poezije

ALMANAH POEZIJE DRUŠTVA NOVOSADSKIH KNJIŽEVNIKA 2020

Priredili

Nataša Bundalo Mikić Zoran Ćerić