Милош Јоцић

Име и презиме: Милош Јоцић
Датум рођења: 31. 12. 1988.
Место рођења: Нови Сад
Е-маил адресе: [email protected] , [email protected]
Wеб презентација: @izviiskra (Twitter), @miloshjocic (Medium)
Чланство у Друштву (година пријема у чланство): 2018
Функције у Друштву: уредник МЕЂУТИМ ДНК
Чланство и функције у другим професионалним удружењима:
Животопис:
Асистент на Одсеку за српску књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду.
Један од твораца Zing!-a (zing.ff.uns.ac.rs), сајта за објављивање радова насталих на Курсу креативног писања прозе проф. др Саве Дамјанова. Заједно са проф. Дамјановом покренуо Курс креативног писања интерактивне фикције, такође на ФФуНС. Један од предавача на Блогерами (blogerama.ff.uns.ac.rs; cesk.rs/blogerama),
бесплатној школи креативног писања намењеној новосадским средњошколцима.
Приређивач темата Књижевност и интернет у Летопису Матице српске. Пише теоријске, критичке, и уметничке мултимедијалне / мултижанровске текстове.
Награде и признања (име награде или признања и година): Прва Бранкова награда
Матице српске 2010/11. (За рад Баба-вјештица у „Горском вијенцу“ Петра П.
Његоша – између традиционалних представа и модерног виђења света)
Научни и стручни пројекти: научни пројекат Аспекти идентитета и њихово
обликовање у српској књижевности Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; билатерални пројекат Slovenian and Serbian Student
Movements in 1968: Avant-garde Practices in Theory and Literature.