Miloš Jocić

Ime i prezime: Miloš Jocić
Datum rođenja: 31. 12. 1988.
Mesto rođenja: Novi Sad
E-mail adrese: [email protected] , [email protected]
Web prezentacija: @izviiskra (Twitter), @miloshjocic (Medium)
Članstvo u Društvu (godina prijema u članstvo): 2018
Funkcije u Društvu: urednik MEĐUTIM DNK
Članstvo i funkcije u drugim profesionalnim udruženjima:
Životopis:
Asistent na Odseku za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Jedan od tvoraca Zing!-a (zing.ff.uns.ac.rs), sajta za objavljivanje radova nastalih na Kursu kreativnog pisanja proze prof. dr Save Damjanova. Zajedno sa prof. Damjanovom pokrenuo Kurs kreativnog pisanja interaktivne fikcije, takođe na FFuNS. Jedan od predavača na Blogerami (blogerama.ff.uns.ac.rs; cesk.rs/blogerama),
besplatnoj školi kreativnog pisanja namenjenoj novosadskim srednjoškolcima.
Priređivač temata Književnost i internet u Letopisu Matice srpske. Piše teorijske, kritičke, i umetničke multimedijalne / multižanrovske tekstove.
Nagrade i priznanja (ime nagrade ili priznanja i godina): Prva Brankova nagrada
Matice srpske 2010/11. (Za rad Baba-vještica u „Gorskom vijencu“ Petra P.
Njegoša – između tradicionalnih predstava i modernog viđenja sveta)
Naučni i stručni projekti: naučni projekat Aspekti identiteta i njihovo
oblikovanje u srpskoj književnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; bilateralni projekat Slovenian and Serbian Student
Movements in 1968: Avant-garde Practices in Theory and Literature.