Nataša (Bundalo) Mikić

Ime i prezime: Nataša Bundalo Mikić
Datum rođenja: 26.11.1983.
Mesto rođenja: Novi Sad
E-mail adrese: [email protected]
Članstvo u Društvu (godina prijema u članstvo): 2018.
Funkcije u Društvu: sekretar
Članstvo i funkcije u drugim profesionalnim udruženjima: Društvo književnika
Vojvodine, član
Životopis:
Nataša Bundalo Mikić rođena je 1983. godine u Novom Sadu. Gimnaziju opšteg smera
„Laza Kostić“ u Novom Sadu, završila je 2002. godine, a diplomirala na Filozofskom fakultetu, odsek – Srpska književnost i jezik, 2012. godine. Piše poeziju i prozu, a pored toga, bavi se i lekturom i pisanjem recenzija. Pesme su joj objavljivane u časopisima, zbornicima i na portalima. Prvu knjigu, zbirku poezije „Ginevrin
šapat“ objavila je 2015. god, a drugu, roman „Lakovane bele cipele“ 2016. god u izdanju Banatskog kulturnog centra. Vodila je Sedmi Evropski Fejsbuk pesnički festival u organizaciji Banatskog kulturnog centra na salonu knjiga, na Novosadskom sajmu, 2016. godine, a radila i kao moderator programa poetsko-muzičkih večeri i promocija knjiga. Radila je kao sekretar Društva književnika Vojvodine. Takođe je i član Međunarodnog festivala poezije i kratke priče za osnovce, srednjoškolce i mlade do 30 godina Scene svih kreativnih.
Obrazovanje (stečeno zvanje): Diplomirani profesor srpske književnosti i jezika
Objavljena dela (naslov, izdavač, godina prvog izdanja): „Ginevrin šapat“ 2015.,
„Lakovane bele cipele“ 2016., „Kratki espreso sa gospodinom“ 2018. Izdavač:
Banatski kulturni centar.