Stevan Tontić

Ime i prezime: Stevan Tontić

Datum rođenja: 30. 12. 1946.

Mesto rođenja: Grdanovci, Sanski Most, BiH

E-mail adrese: [email protected]

Web prezentacija:

Članstvo u Društvu (godina prijema u članstvo): 2018.

Funkcije u Društvu:  član Upravnog odbora

Članstvo i funkcije u drugim profesionalnim udruženjima: član Srpskog književnog društva, Srpskog PEN-a i Nemačkog PEN-a

Životopis (do 500 karaktera): Osnovnu školu pohađao u rodnom selu i Lušci Palanci, srednju u Sanskom Mosti i Prijedoru, studij filozofije sa sociologijom završio u Sarajevu. Pre rata radio kao urednik u izdavačkoj kući. Prvu ratnu godinu (1992) proveo u Sarajevu, a nakon ilegalnog izlaska iz opsednutog grada obreo se početkom maja 1993. kao izbeglica u Nemačkoj (pretežno u Berlinu), gde je ostao do kraja 2001. Tada se vratio u Sarajevo, gde je živeo kao slobodni pisac, da bi se u proleće 2014. doselio u Novi Sad.

profesor filozofije i sociologije

Objavljena dela (naslov, izdavač, godina prvog izdanja):

Nauka o duši i druge vesele priče, pesme, Sarajevo 1970.

Naše gore vuk, pesme, Novi Sad 1976.

Tajna prepiska, pesme, Sarajevo 1976.

Hulim i posvećujem, pesme, Beograd 1977.

Crna je mati nedjelja, pesme, Beograd 1983.

Prag, pesme, Sarajevo 1986.

Ring, pesme, Beograd 1987.

Sarajevski rukopis, pesme, Beograd 1993.

Moj psalam/Mein Psalm, pesme, Berlin 1997.

Tvoje srce, zeko, roman, Beograd 1998.

Blagoslov izgnanstva, pesme, Banja Luka 2001.

Sveto i prokleto, pesme, Novi Sad 2009.

Jezik i neizrecivo, eseji, Sarajevo 2009.

Po nalozima poezije, eseji, Sarajevo 2009.

Svakodnevni smak svijeta, Beograd 2013.

Hristova luda, pesme, Beograd 2017.

Prevedena dela (naslov, izdavač, godina prvog izdanja, ime prevodioca):

Sedam naslova na nemačkom, po dva naslova na rumunskom, poljskom i makedonskom, po jedan na češkom i bugarskom

Sopstveni prevodi (naslov, izdavač, godina prvog izdanja):

Knjige Kriste Volf, Petera Huhela, Gintera Ajha, Gintera Kunerta, Kristofa Mekela, Riharda Pitrasa, Saida, Uvea Kolbea, Žužane Gaze, Jirgena Izraela, Petera Felkera

Antologije i izbori – domaći (naslov, izdavač, godina prvog izdanja, ime priređivača): veći broj antologija i izbora

Antologije i izbori – inostrani (naslov, izdavač, godina prvog izdanja, ime priređivača, ime prevodioca): veći broj antologija

Autorske antologije i izbori (naslov, izdavač, godina prvog izdanja):

Novije pjesništvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1990.

Moderno srpsko pjesništvo – velika knjiga moderne srpske poezije od Kostića

i Ilića do danas, Sarajevo 1991.

Nagrade i priznanja (ime nagrade ili priznanja i godina):

Savezna nagrada lista „Mladost“ za prvu knjigu, Brankova nagrada Matice srpske, Šantićeva nagrada, Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva, Rakićeva, Zmajeva,  Antićeva nagrada, Kočićeva nagrada grada Banjaluke, međunarodna nagrada Sarajevskih dana poezije „Bosanski stećak“, nagrada za esejistiku „Midhat Begić“, nagrada „Dušan Vasiljev“, nagrada „Miloš N. Đurić“, Žička hrisovulja, nagrada „Ljubomir Nenadović“,  nagrada „Horst Binek“ Bavarske akademije lepih umetnosti, nagrada grada Hajdelberga „Književnost u egzilu“, nagrada „Rajner Kunce“.

Naučni i stručni projekti: