Vladimir Kopicl

Ime i prezime: Vladimir Kopicl

Datum rođenja: 8. 8. 1949.

E-mail adrese: [email protected]

Članstvo u Društvu (godina prijema u članstvo): 2018.

Članstvo i funkcije u drugim profesionalnim udruženjima: Srpski PEN centar (član UO), Društvo književnika Vojvodine, Srpsko književno društvo, Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije, Association Internationale des Critiques de Theatre, International Theatre Institute…

Životopis (do 500 karaktera): Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Radio kao urednik na Tribini mladih, novinar i urednik u listu „Dnevnik“, pomoćnik Gradonačelnika Novog Sada, direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Član gradskog veća NS zadužen za kulturu, direktor Zavoda za kulturu Vojvodine. Uređivao časopise Letopis Matice srpske, Rays, TRANSkatalog.  Kao umetnik izlagao u Jugoslaviji, Srbiji, Francuskoj, Nemačkoj, Engleskoj, Italiji, Poljskoj, Škotskoj, Slovačkoj… Kao profesionalni pozorišni kritičar vodio, selektirao i žirirao više domaćih i međunarodnih pozorišnih festivala.

Obrazovanje (stečeno zvanje): Profesor jugoslovenskih i opšte književnosti

Objavljena dela (naslov, izdavač, godina prvog izdanja):

POEZIJA: Aer (Matica srpska, 1978), Parafraze puta (Matica srpska, 1980), Gladni lavovi (KZNS, 1985), Vapaji & konstrukcije (Matica srpska, 1986), Pitanje poze (Matica srpska, 1992), Prikaze – nove i izabrane kratke pesme (Matica srpska,1995), Klisurine   (Narodna knjiga, 2002), Pesme smrti i razonode – izabrane i nove pesme (Orpheus, 2002), Smernice (NB Svetozar Marković, 2006), Promašaji (NB »Stefan Prvovenčani«, 2008), Sovin izbor (NB »Vladislav Petković Dis«, 2008), Nesvršeno ( dvojezično izdanje, Matica makedonska/ Arka), 27 pesama: Tenkovi & Lune (KCNS, 2011), Tufne – izabrane pesme (Narodna biblioteka Srbije i Zadužbina Desanke Maksimović, 2013), H&Q (Arhipelag, 2013), Format zveri (Arhipelag).

ESEJI: Mehanički patak, digitalna patka (Narodna knjiga, 2003), Prizori iz nevidljivog (Narodna knjiga, 2006), Umetnost i propast, Futura, 2018.

Prevedena dela (naslov, izdavač, godina prvog izdanja, ime prevodioca):

Nesvršeno, Matica makedonska/Arka, 2011, Risto Vasilevski.

Sopstveni prevodi (naslov, izdavač, godina prvog izdanja): Džin Skalati i Dejvin Sij, Noći San Franciska, Književna zajednica Novog Sada, 1990, sa Saritom Matijević.

Antologije i izbori – domaći (naslov, izdavač, godina prvog izdanja, ime priređivača): Mnoštvo.

Antologije i izbori – inostrani (naslov, izdavač, godina prvog izdanja, ime priređivača, ime prevodioca): Poets One – Heidelberger Anthologie (DAI, Heidelberg, 2003), Hundert Gramm Seele (Leipziger Literatur Verlag,  2011), Impossible Histories (The MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London, England, 2003), The Wings – Anhology of International Poetry (Saaransha, 2015), Cat Painters – An Anthology of Contemporary Serbian Poetry (Dialogos Books, New Orleans)… Razni prevodioci.

Autorske antologije i izbori (naslov, izdavač, godina prvog izdanja): Telo umetnika kao subjekt i objekt umetnosti (Tribina mladih, 1972), Trip – vodič kroz savremenu američku poeziju (Narodna knjiga, 1983 – sa Vladislavom Bajcem), Novi pesnički poredak – antologija novije američke poezije (Oktoih, 2001 – sa Dubravkom Đurić), Milenijumski citati (Orpheus, 2005), Vrata panike – Telo, društvo i umetnost u mreži tehnološke derealizacije (Orpheus, 2005), Tehnoskepticizam (Orpheus, 2007).

Nagrade i priznanja (ime nagrade ili priznanja i godina): Brankova nagrade za prvu knjigu pesama (1979), Sterijina nagrade za pozorišnu kritiku (1989), Nagrada Društva književnika Vojvodine za knjigu godine (2003),  Nagrada „Stevan Pešić“ (2003), Nagrada Istok-Zapad za poeziju (2006), Nagrada „Vladislav Petković Dis“ za ukupan opus (2008) , Nagrada „Desanka Maksimović“ za životno delo i doprinos srpskoj književnosti, Nagrada Ramonda serbica za celokupno književno delo i značajan doprinos književnosti i kulturi (2017) .

Naučni i stručni projekti: Više stručnih. Trenutno antiprojektno raspoložen.