Zoran Đerić

Ime i prezime: Zoran Đerić
Datum rođenja: 22. jun 1960.
Mesto rođenja: Bačko Dobro Polje
E-mail adrese: [email protected]
Članstvo u Društvu (godina prijema u članstvo): 2018
Funkcije u Društvu: član
Članstvo i funkcije u drugim profesionalnim udruženjima: Društvo književnika
Vojvodine (član UO), Srpsko književno društvo (član)
Životopis (do 500 karaktera): Rođen 1960. u Bačkom Dobrom Polju. U Novom
Sadu živi od 1979. godine. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom
fakultetu u Novom Sadu. Piše poeziju i eseje, naučne studije iz oblasti
književnosti, pozorišta i filma. Prevodi sa više slovenskih jezika. Upravnik
Srpskog narodnog pozorišta.
Član je odelenja za scensku umetnost i muziku Matice srpske u Novom Sadu.
Član uredništva Zbornika Matice srpske za scensku umetnost i muziku, kao i
uredništva Zbornika Matice srpske za slavistiku. Član uredništva časopisa Zlatna
greda. Član redakcije časopisa za lutkarsku umetnost Niti, u izdanju Pozorišnog
muzeja Vojvodine i časopisa za pozorišnu i vizuelnu umetnost Agon (Banja Luka). U
redakciji Enciklopedije Republike Srpske.
Bio glavni i odgovorni urednik časopisa Scena (Sterijino pozorje), kao i pomoćnik direktora Sterijinog pozorja. Bio član saveta Evropskog filmskog
festivala Palić i član saveta Međunarodnog festivala pozorišta za decu u
Subotici. U tri mandata bio upravnik, odnosno direktor Pozorišta mladih u Novom
Sadu. Bio glavni i odgovorni urednik časopisa Polja. Radio u Kulturnom centru
Novog Sada, kao urednik književnih programa, a potom i kao urednik izdavačke
delatnosti. Bio lektor za srpski jezik na Univerzitetu u Lođu, Poljska. Gostujući profesor na univerzitetima u Pragu, Gdanjsku, Krakovu, Novom Sadu. Predavao na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci, u svim zvanjima.
Poezija mu je prevođena na engleski, francuski, ruski, poljski, rumunski, mađarski, slovački, bugarski, slovenački i makedonski jezik. Objavljivana u antologijama u zemlji i inostranstvu. Učestvovao na međunarodnim književnim
(pesničkim) festivalima u Rusiji, Poljskoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Srbiji. Dobitnik više nagrada za književnost i prevodilaštvo.
Obrazovanje (stečeno zvanje): doktor književnih nauka
Objavljena dela (naslov, izdavač, godina prvog izdanja):
Talog : pesme – Novi Sad : Matica srpska, 1983; Zglob: pesme – Novi Sad : Bratstvo-
jedinstvo, 1985; Unutrašnja obeležja : pesme – Novi Sad : Bratstvo-jedinstvo, 1990; Sestra :
knjiga o incestu – Sremski Karlovci : Krovovi, 1992; Odušak : himnode (pesme) – Novi
Sad : Društvo književnika Vojvodine, 1994; Vatreno krštenje : kritika – Subotica :

Subotičke novine; Sremski Karlovci : Krovovi, 1995; More i mramorje : dnevnik putovanja
po Apuliji – Sremski Karlovci : Krovovi, 2000; Anđeli nostalgije. Poezija Danila Kiša i
Vladimira Nabokova : studija – Banja Luka : Besjeda, 2000; Danilo Kiš: ruža-pesnik :
p/ogled – Veternik : LDIJ ; Novi Sad – Serkl : 2001; Az bo vide : azbučne molitve –
Novi Sad : DOO Dnevnik – Novine i časopisi : 2002; Pesnik i njegova senka : eseji o
srpskom pesništvu HH veka – Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka
Republike Srpske ; Besjeda : 2005; Stvaranje modernog svijeta : (1450-1878) [zajedno sa
D. Gavrilovićem i Z. Josićem]. – Banja Luka : Besjeda : 2005; Nezasićenje : poljska
dramaturgija HH veka – Požarevac : Edicija Braničevo, Centar za kulturu : 2006; Sa
Istoka na Zapad : slovenska književna emigracija u HH veku – Novi Sad : Stylos : 2007;
Nataloženo : izabrane i nove pesme – Novi Sad : Orpheus, 2007; Dom i bezdomnost u
poeziji HH veka : na primerima ruskih, poljskih i srpskih emigrantskih pesnika –
Pančevo : 2007; Istorija Vitolda Gombroviča : knjiga o predstavi – Novi Sad :
Pozorište mladih, 2008; Testosteron. Nova poljska dramaturgija – Novi Sad : Pozorište
mladih 2009; Poetika srpskog filma : Srpski pisci o filmu, 1908-2008 – Novi Sad :
Grafomarketing, 2009; Pozorište i film : studije, članci, prikazi – Novi Sad :
Grafomarketing, 2010; Vitkacijeva Luda lokomotiva : između pozorišta i filma –
Novi Sad : Pozorište mladih, 2010; Blato : dokumentarne pesme – Novi Sad : Kulturni
centar Novog Sada, 2011; 3 : U vozovima evropske klase / U dugim zatvorenim
kompozicijama / U dimi i pepelu : poema-studija – Novi Sad : Adresa, 2011; Slovenska
čitanka : ogledi i prevodi iz slovenskih književnosti HH veka – Novi Sad : Adresa,
2013; Upotreba grada: savremeni novosadski roman. Zrenjanin/Novi Sad : Agora, 2014;
Dramaturški postskriptum : pozorišni ogledi. – Novi Sad : Pozorišni muzej
Vojvodine 2014; Poetika bezdomnosti : slovenska književna emigracija HH veka. –
Novi Sad : Grafomarketing, 2014; Pozorište lutaka u Novom Sadu / osnivanje (sa LJ.
Dinić). – Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine 2014; Čarnok : pesnička monografija.
– Novi Sad : Grafomarketing 2015; Senke M. Cr. : poema – Vršac : Književna opština
Vršac 2018.
Prevedena dela (naslov, izdavač, godina prvog izdanja, ime prevodioca):
Voglio dimenticare tutto : izabrane pesme na italijanskom jeziku [Traduzione in italiano a
cura di Dragan Mraovic; prefazione di Angela Gianenelli] – Bari : Edizioni „La Vallisa” :
2001; Nové Devínske elégie. Dokumentárne básne (preložili: Zdenka Valentová-Belić,
Martin Prebudila). – Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, n.o. 2017; A tribute to
Jurkowski. Collection of Papers. / Edited by Zoran Đerić. – Novi Sad : The Theatre Museum
of Vojvodina; Subotica : International Children’s Theatre Festival, Open University Subotica
2017.
Sopstveni prevodi (naslov, izdavač, godina prvog izdanja):
Istrebljivanje tirana : autobiografska i druge proze / Vladimir Nabokov; priredio i predgovor
napisao Zoran Đerić, preveli V. Marković, S. Vujica, Z. Đerić, I. Đurić, Z. Paunović. – Novi
Sad : Solaris, 1994; Grozd i druge pesme / Vladimir Nabokov; izbor, prevev s ruskog i
predgovor Zoran Đerić. – Podgorica : Oktoih / Unireks, 1994; Britva i druge priče /
Vladimir Nabokov; izbor, prevod s ruskog i pogovor Zoran Đerić. – Podgorica :
Oktoih / Unireks, 1994; Vodič po Berlinu : priče / Vladimir Nabokov; izbor, prevod i
pogovor Zoran Đerić. – Novi Sad : Istočnik, 1997; Jelizaveta Bam : drama / Daniil Harms;
prevod i pogovor Zoran Đerić. – Novi Sad : Istočnik, 1997; Tekila : roman / Kšištof Varga;
preveo sa poljskog jezika Zoran Đerić. – Novi Sad : Vega media, 2005; Poslednje i prve
stranice : prozna i esejistička zaostavština / Vitold Gombrovič / izbor i prevod s
poljskog jezika Zoran Đerić. – Novi Sad : Grafomarketing, 2009; Mačke : balada /

Bohumil Hrabal / prevod sa češkog jezika Zoran Đerić. – Novi Sad : Grafomarketing,
2011; Umetnost lutkarske režije / Vjeslav Hejno / prevod s poljskog jezika Zoran Đerić. –
Subotica : Otvoreni univerzitet, Međunarodni festival pozorišta za decu; Novi Sad : Pozorišni
muzej Vojvodine, 2012; Teorija lutkarstva II / Henrik Jurkovski / prevod s poljskog jezika
Zoran Đerić. – Subotica : Otvoreni univerzitet, Međunarodni festival pozorišta za decu; Novi
Sad : Pozorišni muzej Vojvodine, 2013; 61. Lutka u kulturi / Henrik Jurkovski (prevod s
poljskog Zoran Đerić i Dragana Valigurska). – Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine;
Subotica: Otvoreni univerzitet, Međunarodni festival pozorišta za decu 2015; Lutka u kulturi,
II / Henrik Jurkovski (prevod s poljskog Zoran Đerić). – Novi Sad: Pozorišni muzej
Vojvodine; Subotica: Otvoreni univerzitet, Međunarodni festival pozorišta za decu 2017.
Antologije i izbori – domaći (naslov, izdavač, godina prvog izdanja, ime
priređivača):
Panorama mlađe srpske poezije / izbor Nikola Vujčić. – Svilajnac : Zora, 1984;
Pesme u listanju : izbor stihova iz edicije PRVA KNJIGA Matice srpske (1957-1987)
/ priredio Novica Milić. – Novi Sad : Matica srpska, 1987; Šum Vavilona : kritičko-
poetska hrestomatija mlađe srpske poezije / Mihajlo Pantić, Vasa Pavković. – Novi Sad :
Književna zajednica Novog Sada, 1988; Arhipelagul Dantelat : Antologia tinerilor poeţi din
Serbia / Mariana Dan, Miljurko Vukadinović. – Panciova : Coelecţia revistei “Lumina”, 1988;
Zvuci i komešanja : novije pesništvo u Srbiji / Miljurko Vukadinović. – Beograd : IICSSOS,
1989; Antologija : savremeno pesništvo u Vojvodini : 1945 – 1990 / Selimir Radulović. –
Novi Sad : Književna zajednica Novog Sada, 1990; Pitanje života : ekologija u poeziji
savremenih novosadskih pesnika / priredili Andrej Živor, Dragan Matović. – Novi
Sad : Gradska biblioteka, 1994; Pohvala redu vožnje : antologija svetske poezije o
vozovima / priredio Miljurko Vukadinović. – Beograd : Književno društvo “Sveti
Sava”, 1995; Pelud sveta : najlepše pesme o ljubavi / Pero Zubac. – Beograd : BMG,
1997; Zlatni stihovi : antologija poema o ljubavi /priredio Pero Zubac. – Beograd :
Verzalpress, 1998; Hilandar : svetogorski hram u srpskom pesništvu / priredili :
Raša Perić, Ljubiša Đidić : Kruševac : Bagdala; Beograd : Apostrof, 1998; Ranjeno
proleće : anti NATO pesme / priredio Rale Nišavić. – Novi Sad : Bistrica, 2000;
Orfejeve dvojnice : samoizabrani cvetnik savremene srpske poezije / priredio i
pogovor napisao Pavle Živanov. – Novi Sad : Prometej, Gradska biblioteka, 2001;
Jutro pripada pticama : jugoslovensko haiku pesništvo. – Beograd : Centar za Istočnu
Aziju Filološkog fakulteta, 2002; Antologija novije srpske poezije : osamdesete
godine dvadeseti vek / (priredio) Milivoje Pajović. – Beograd : Gramatik, 2006; Znam
da nas ima : izbor najlepših pesama Festivala jugoslovenske poezije mladih Vrbas
1968 – 2008. Izabrao i priredio Nebojša Devetak, Vrbas : FJPM, 2008; Milenko
Stojičić : Kiš, uobličenja. – Banja Luka : Udruženje književnika Srpske, Podružnica Banja
Luka 2009; 365 ljubavnih: antologija srpske ljubavne poezije / priredio Miloš
Janković, Beograd : Književno društvo „Sveti Sava“, 2011; Nine Serbian Poets.
Anthology of Contemporary Serbian Poetry. Edited and with an Afterword by Vladimir
Gvozden, Adresa, Novi Sad 2012, Devet srpskih pesnika. Antologija novije srpske
poezije. Sastavljač i pisac pogovora Vladimir Gvozden, Adresa, Novi Sad 2012; Nisu
sve bolesti za mene. Antologiji pesama o bolesti, bolnicama, bolu… Priredili:
Miljurko Vukadinović i Dušan Stojković, Fondacija Solidarnost Srbije, Beograd
2014; Od A do Š. Osam vekova srpske poezije, priredio i preveo Johan Lavundi,
Banatski kulturni centar, Novo Miloševo 2017 / Von A bis Z. Acht Jahrhunderte
serbischer Poesie, Johann Lavundi, Banater kulturzentrum, Novo Miloševo 2017.

Antologije i izbori – inostrani (naslov, izdavač, godina prvog izdanja, ime
priređivača, ime prevodioca):
Nordul sârbesc : poeţi sârbi din secolul XX / o antologie de Draško Redjep; traducere de
Slavomir Gvozdenovici, Lucian Alexiu. – Temisoara : Hestia [1999]; Congiunzioni
mediterranee. Incontro con poeti contemporanei : a cura di Cosimo Rodia. – Taranto :
Mandese Editore, 2001; Serbowie na ziemi / koncepcja i wybór tekstów : Michailo Pantić,
Bogusław Zieliński. – Łódź : Tygiel Kultury, 2003; Grzegorz Łatuszyński: Wszystkie chwile
są tu i nic być nie przestaje. Antologia poezji serbskiej XX wieku, T. I – II, Wyd. Agawa,
Warszawa 2007; Anthologie de la poésie Serbe contemporaine, Traduit du serbe et présenté
par Boris Lazić, Un Infini Cercle Bleu, Paris; Udruženje Književnika Srpske, Podružnica
Banja Luka, 2011. La Litterature Serbe contemporaine: 1990-2016, Dossier spécial, Milivoj
Srebro et l’Équipe de Serbia, UN CHOIX DE LA POÉSIE CONTEMPORAINE. Poèmes de:
Ljubomir Simović, Milovan Danojlić,Kolja Mićević,Novica Tadić, Nina Živančević, Dragan
Jovanović Danilov et Zoran Djerić. Serbica / Serbika. Revue électronique, No 19/mai 2017.
Autorske antologije i izbori (naslov, izdavač, godina prvog izdanja):
Powrót do domu / Povratak kući : poljska emigrantska poezija [dvojezično: poljski i
srpski]; izbor, prevod i pogovor Zoran Đerić. – Banja Luka / Beograd “Zadužbina
Petar Kočić”, 2002; Vaskrs u srpskoj književnosti / priredio dr Zoran Đerić. – Novi
Sad : Dnevnik, 2006; Božić u srpskoj književnosti / priredio dr Zoran Đerić. – Novi
Sad : Dnevnik, 2007; VASKRS u srpskoj književnosti / priredio Zoran Đerić. – Novi
Sad : Dnevnik – novine i časopisi, 2010; A gde je tvoj dom? Antologija ruske
emigrantske poezije / A gde dom tvoй? Antologiя russkoй zarubežno poэzii
[dvojezično: ruski i srpski]; izbor, prevod i pogovor Zoran Đerić.– Novi Sad :
Grafomarketing 2014; S glavom u oblacima. Antologija poljske poezije za decu / Z
głową w chumarach. Antologia polskiej poezji dla dzieci [dvojezično: srpski poljski];
izbor i prevod s poljskog jezika Zoran Đerić. – Novi Sad : Zmajeve dečje igre 2015;
Dud u Kovilju / Stevan Pešić / izbor iz pesničke zaostavštine Zoran Đerić. – Novi
Sad, Zmajeve dečje igre 2015; Nova srpska drama. Antologija. / Priredio Zoran Đerić.
– Novi Sad : Sterijino pozorje 2016; I, tako, bez doma. Bezdomnost srpskih pesnika
HH veka / izbor, pogovor i beleške o autorima Zoran Đerić. – Novi Sad:
Grafomarketint 2017.
Nagrade i priznanja (ime nagrade ili priznanja i godina): Brankova nagrada Matice
srpske 1981; Pečat varoši sremskokarlovačke 1982; Prva nagrada na Festivalu
jugoslovenske poezije mladih 1982; Nagrada „Mlada Struga“ 1983; Nagrada „Pavle
Marković Adamov“ 1996; Nagrada DKV za prevod godine 2005; Nagrada DKV za knjigu
godine 2015; Nagrada „Đura Jakšić“ 2015.
Naučni i stručni projekti:
Lutka i maska u srpskoj kulturi: od obrednog do pozorišnog čina (priredili Ljiljana
Dinić i Zoran Đerić). – Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine 2014; Lutkarstvo u
Srbiji: od vašarskih do sokolskih scena (priredili Ljiljana Dinić i Zoran Đerić).
Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine 2015; Dramsko delo Branislava Nušića –
tradicija i savremenost. Međunarodni simpozijum. / Dramatic opus of Branislav Nušić –
tradition and contemporariness. International Symposium. Edited Zoran Đerić / Priredio
Zoran Đerić. – Novi Sad : Sterijino pozorje 2015; Jurkovskom u čast. Zbornik radova /
Priredio Zoran Đerić. – Novi Sad : Pozorišni muzej Vojvodine; Subotica: Otvoreni
univerzitet, Međunarodni festival pozorišta za decu 2016.