Vesti

Osnivanje

10. novembra 2018. • By

Danas je, 27.juna 2018, u Maloj sali Matice srpske u Novom Sadu, održana osnivačka Skupština Društva novosadskih književnika (DNK). Tridesetak najznačajnijih i najuglednijih autora svih aktivnih književnih generacija ovoga grada bili su prisutni na osnivačkoj Skupštini i rešili da, u formi nove, reprezentativne i relevantne književne organizacije, obogate kulturni i književni život Novog Sada –

Draško Ređep, Sava Damjanov, Đeze Bordaš, Vladimir Kopicl, Selimir Radulović, Nenad Šaponja, Stevan Tontić, Joan Baba, Zoran Đerić, Đorđe Pisarev, Franja Petrinović, Dušan Radak, Đorđo Sladoje, Saša Radonjić, Alen Bešić, Olena Plančak Sakač, Bojana Kovačević Petrović, Zdenka Valent Belić, Miroslav Aleksić, Milan Micić, Gordana Đilas, Đorđe Despić, Blagoje Baković, Miroslav Radonjić, Bojan Samson, Snežana Savkić, Dalibor Tomasović, Snežana Nikolić, Miloš Jocić, Jelena Marićević, Mirjana Kolarski, Nataša Bundalo Mikić.
Atmosferu ove Skupštine najbolje opisuje obraćanje javnosti Save Damjanova, predsednika DNK, u kome se kaže –
S obzirom da tradicija okupljanja pisaca u Novom Sadu traje još od 19.veka, kada su Laza Kostić, Zmaj, Jakov Ignjatović i ostali, pored Matice srpske, kao mesta sabornosti, na posebne načine gradili književni život našega grada koji je zbog toga i nazivan Srpskom Atinom – a u 20.veku, pedesetih godina, imali smo emancipatorsku ulogu Tribine mladih, osamdesetih godina i Književnu zajednicu Novog Sada, kao strukovno udruženje koje je jedno vreme radilo izuzetno kvalitetno i bilo jedan od književnih znakova grada – mi, novosadski pisci, rešili smo da osnujemo svoje gradsko udruženje koje će se baviti unapređenjem književnog i kulturnog života u našem gradu, kao i statusnim pitanjima vezanim za poziciju pisaca u našem vremenu. Smatramo da će ova nova književna organizacija bitno doprineti kako boljem položaju pisaca u našem gradu, tako i boljoj recepciji Novog Sada kao prestonice kulture, ne samo u susret 2021-oj, već i dalje, kroz kontinuran proces promocije kulturnih sadržaja i primerenog vrednosnog sistema, kao i multikulturalnosti koja karakteriše naš grad.
Na Skupštini je izabran i Upravni odbor u sastavu Đorđe Pisarev, Bojana Kovačević Petrović, Đeze Bordaš, Zdenka Valent Belić, Stevan Tontić, Nenad Šaponja i nadzorni odbor u sastavu Miroslav Aleksić, Dušan Radak, Olena Plančak Sakač.