Књиге

THE NEW STORY OF NOVI SAD

Nenad Šaponja

The book series ‘Translations’

књига 1.

НОВИ САД - ПЕСНИЧКА ПРЕСТОНИЦА

Зоран Ђерић

Библиотека “Мој Нови Сад”

књига 4.

ПЕСНИЦИ НОВОГ САДА

Зоран Ђерић

Библиотека “Мој Нови Сад”

књига 3.

НОВА ПРИЧА НОВОГ САДА

Ненад Шапоња

Библиотека “Мој Нови Сад”

књига 2.

НОВОСАДСКА ПОП РОК ПОЕЗИЈА (ОГОЉЕНИ СТИХОВИ)

Богомир Богица Мијатовић 

Библиотека “Мој Нови Сад”

књига 1.

novi duhovni most

НОВИ ДУХОВНИ МОСТ Нови Сад - Будимпешта

Приредили

Ђезе Бордаш

Маријета Вујичић

Библиотека “ДНК”

књига 3.

НОВИ ДУХОВНИ МОСТ Нови Сад - Братислава

Приредила

Зденка Валент Белић

Библиотека “ДНК”

књига 2.

НОВИ ДУХОВНИ МОСТ Нови Сад - Темишвар​

Приредио

Јоан Баба

Библиотека “ДНК”

књига 1.

АЛМАНАХ ПРИЧА ДРУШТВА НОВОСАДСКИХ КЊИЖЕВНИКА 2019

Приредила

Наташа Бундало Микић

almanah poezije

АЛМАНАХ ПОЕЗИЈЕ ДРУШТВА НОВОСАДСКИХ КЊИЖЕВНИКА 2020

Приредили

Наташа Бундало Микић Зоран Ћерић

 
almanah eseja

АЛМАНАХ ЕСЕЈА ДРУШТВА НОВОСАДСКИХ КЊИЖЕВНИКА 2021

Приредилe

Зденка Валент Белић

Наташа Бундало Микић