Ален Бешић

Име и презиме: Ален Бешић
Датум рођења: 17. 5. 1975.
Место рођења: Бихаћ. БиХ
Е-маил адресе: [email protected]
Чланство у Друштву (година пријема у чланство): 2018.
Чланство и функције у другим професионалним удружењима:
Српско књижевно друштво (члан)
Удружење књижевних преводилаца Србије (члан)
Животопис:
Ален Бешић (1975, Бихаћ, Босна и Херцеговина), дипломирао је на Одсеку за
српску књижевност и језик Филозофског факултета у Новом Саду.
Објавио је четири књиге поезије: У филиграну рез (1999), Начин дима (2004),
Голо срце (2012) и Хроника ситница : изабране пјесме (2014), као и две књиге
изабраних књижевних критика и есеја: Лавиринти читања (2006) и Непоновљиви
образац (2012).
За превод романа Лепотица Џојс Керол Оутс (2010) добио је Награду Друштва
књижевника Војводине за превод године (2011), за превод изабраних песама Тонија
Хогланда Немој рећи никоме Награду „Милош Н. Ђурић“ (2015), а за збирку поезије
Голо срце награде „Бранко Миљковић“ и „Ристо Ратковић“ (2013).
Песме су му превођене на немачки, енглески, француски, руски, македонски,
мађарски и словеначки језик.
Члан је Српског књижевног друштва и Удружења књижевних преводилаца
Србије.
Од 2007. године ради као уредник часописа за књижевност и теорију „Поља“, а
од 2012. и као уредник издавачке делатности Културног центра Новог Сада.
Живи у Новом Саду.
Образовање (стечено звање): професор српске књижевности и језика
Објављена дела (наслов, издавач, година првог издања):
Књиге песама:
У филиграну рез (Књижевна омладина Србије, Београд, 1999),
Начин дима (НБ „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2004),
Голо срце (НБ „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2012)
Хроника ситница : изабране пјесме (ЈУ „Ратковићеве вечери поезије“ Бијело Поље,
2014),

Књиге есеја и критика:
Лавиринти читања (Агора, Зрењанин, 2006)
Непоновљиви образац (Службени гласник, Београд, 2012).
Преведена дела (наслов, издавач, година првог издања, име преводиоца):
Сквозь бракованный негатив, на руски превели Андреј Сен-Сењков и Мирјана
Петровић, „Арго-риск“, Москва, 2015. (поезија)
Хроника на ситници, на македонски превео Ристо Василевски, „Арка“, Смедерево и
„Матица Македонска“, Скопље, 2015. (поезија)
Сопствени преводи (наслов, издавач, година првог издања):

 1. Џин Рис: Широко Саргашко море, Агора, Зрењанин, 2006.
 2. Џамејка Кинкејд: На дну реке, Агора, Зрењанин, 2008.
 3. Џамејка Кинкејд: Луси, Агора, Зрењанин, 2008.
 4. Џамејка Кинкејд: Аутобиографија моје мајке, Агора, Зрењанин, 2010.
 5. Ени Пру: Потаман, Агора, Зрењанин, 2010.
 6. Џојс Керол Оутс: Лепотица, Агора, Зрењанин, 2010.
 7. Божидар Језерник (ур.): Имагинарни Турчин (заједно са Игором Цвијановићем), XX
  век, Београд, 2010.
 8. Џон Ралстон Сол: Пропаст глобализма и преобликовање света (заједно са Игором
  Цвијановићем), Архипелаг, Београд, 2011.
 9. Кетрин Бејкер: Звуци границе (заједно са Игором Цвијановићем), XX век, Београд,
  2011.
 10. Џон Фаулс: Мантиса, Агора, Зрењанин, 2011.
 11. Брус Четвин: На Црном брегу, Агора, Зрењанин, 2013.
 12. Џамејка Кинкејд: Гле Сад Онда, Агора, Зрењанин, 2014.
 13. Тони Хогланд: Немој рећи никоме, НБ „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2015.
 14. Теџу Кол: Отворени град, Дерета, Београд, 2016. и Buybook, Сарајево, 2016.
 15. Дерек Волкот: Мапа Новог света (заједно са Маријом Бергам), Културни центар
  Новог Сада, Нови Сад, 2017.
 16. Макс Портер: Туга је пернато створење, Дерета, Београд, 2018.
 17. Ен Карсон: Кратка слова, НБ „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2018.
  Антологије и избори – домаћи (наслов, издавач, година првог издања, име
  приређивача):
 18. Антологија српске поезије, приредио Ненад Грујичић, Бранково коло, Сремски
  Карловци, 2012.
 19. Гласници невиђеног (Антологија-зборник аутора рођених од 1970. до 1980),
  приредили Дејан Богојевић и Душан Стојковић, БАИ, Ваљево, 2013.
 20. Рестарт : панорама нове поезије у Србији, приредио Горан Лазичић, Дом културе
  Студентски град, Београд, 2014.
 21. Чији је град – књижевни протест, приредили Владимир Манигода и Данило Лучић,
  Контраст, Београд, 2016.
 22. Достојно јест, приредио Владимир Манигода, Контраст, Београд, 2018.
  Антологије и избори – инострани (наслов, издавач, година првог издања, име
  приређивача, име преводиоца):
 23. Eintritts Karte: Serbien: Panorama der Lyrik des 21. Jahrhunderts, приредио Драгослав
  Дедовић, прев. Mathias Jacob, Drava, Klagenfurt/Целовец, 2011.
 24. Anthologie de la poésie serbe contemporaine, приредио и превео Борис Лазић,
  Удружење књижевника Српске – Подружница Бања Лука, Бања Лука иUn Infini
  Cercle Bleu, Pariz, 2011.
 25. u: Voix Vives – anthologie Sète 2016, прев. Борис Лазић,Festival de Poésie Voix Vives,
  Set, 2016.
 26. Cat Painters – An Anthology of Contemporary Serbian Poetry, приредиле Биљана Д.
  Обрадовић и Дубравка Ђурић, прев. Биљана Д. Обрадовић,Diálogos, New Orleans,
  2016.
 27. Hogyan legyél masterlӧvész? – A kortárs Szerb irodalom antológiája, приредили Роланд
  Орцсик и Владимир Арсенић, прев. Петра Бакос, Tiszátaj Kӧnyvek, Szeged, 2018.

Ауторске антологије и избори (наслов, издавач, година првог издања):
Награде и признања (име награде или признања и година):
Награда Друштва књижевника Војводине за превод године (2011),
„Бранко Миљковић“ (2013)
„Ристо Ратковић“ (2013)

„Милош Н. Ђурић“ (2015)