Вести

„Архипелаг” објавио нову песничку књигу Мирослава Алексића: Арапски капричо

25. јула 2020. • By

Из издавачке радионице „Архипелага” изашла је нова поетска књига новосадског песника Мирослава Алексића „Арапски капричо”.

По речима главног уредника „Архипелага” Гојка Божовића, у песмама ове збирке „свакодневица и култура стапају се у целовит израз”. „Природан глас тог органског јединства јесте освојена и проживљена једноставност уз чију помоћ песник говори о суштинским искуствима егзистенције. По томе Алексићева поезија постаје препознатљива”, каже Божовић.

Он додаје да се „препозната, проживљена и дубоко усвојена искуства у песмама Мирослава Алексића потом се повезују са искуствима стеченим у дугом трајању културе и историје”.

„Заједно с културом потеклом из различитих историјских епоха, али увек провераваном у новом и конкретном тренутку, и са изабраном традицијом као дубоко личним избором, живот постаје трајање испуњено смислом, чак и у часовима у којима се све расипа и разара”, наводи Божовић. „Песма је глас тог трајања, начин да се повежу елементи искуства из различитих времена и традиција, могућност да се лик аутентичности пронађе у обичном и непоновљивом дану нашег живота”.       

М. С.