Бојан Самсон

Име и презиме: Бојан Самсон
Датум рођења: 15. 10. 1978.
Место рођења: Осијек, Хрватска
Е-маил адресе: [email protected]
Чланство у Друштву (година пријема у чланство): 2018.
Функције у Друштву: члан
Чланство и функције у другим професионалним удружењима: члан Српског
књижевног друштва од 2015. године; члан комисије за међународну сарадњу
Животопис:
Образовање (стечено звање): Професор српске књижевности и језика
Објављена дела (наслов, издавач, година првог издања): збирка песама Superblues,
Прва књига, Матица српска, Нови Сад, 2007; збирка песама Folk Singer, едиција
Најбоља, Друштво књижевника Панчева, Панчево, 2018
Преведена дела (наслов, издавач, година првог издања, име преводиоца):
Сопствени преводи (наслов, издавач, година првог издања):
Антологије и избори – домаћи (наслов, издавач, година првог издања, име
приређивача): Зборник нове новосадске поезије Нешто је у игри, КЦНС и Центар за
нову књижевност Неолит, Нови Сад, 2008, приредили Маја Солар, Драгослава
Барзут, Синиша Туцић, Бојан Самсон; избор из новог српског песништва Van tu, free,
Отворени културни форум, Цетиње, 2013, приредили Владимир Стојнић и Владимир
Ђуришић; Панорама нове поезије у Србији Рестарт, Дом културе Студентски град,
Београд, 2014, приредио Горан Лазичић; До зуба у времену, зборник социјалне
поезије у Србији, Пресинг, Младеновац, 2014, приредили Ивана Максић и Предраг
Милојевић.
Антологије и избори – инострани (наслов, издавач, година првог издања, име
приређивача, име преводиоца):
Ауторске антологије и избори (наслов, издавач, година првог издања): Зборник нове
новосадске поезије Нешто је у игри, КЦНС и Центар за нову књижевност Неолит,
Нови Сад, 2008.