Душан Радак

Име и презиме: Душан Радак
Датум рођења: 14. март 1955.
Место рођења: Кикинда, Србија

Е-маил: [email protected]
Чланство у ДНК: 2018.
Чланство у ДКВ: 1985.
Функција: Члан Надзорног одбора ДНК

Животопис:
Основну школу, основну музичку школу и гимназију завршио у Кикинди, а у Новом Саду
дипломирао на Филозофском факултету. Радио у Дому омладине у Кикинди као уредник
уметничког програма, био главни уредник Књижевне заједнице Кикинде, био члан Издавачког
савета часописа Поља, члан жирија песничке награде Печат вароши сремскокарловачке, члан
Савета Мајских сусрета песника средњошколаца Југославије. Пише поезију, критичке текстове,
приче и игроказе за децу, сценарије, компонује музику за децу и одрасле, као и филмску музику.
Живи у Новом Саду.

Образовање (стечено звање): Филозофски факултет, професор књижевности

Објављена заједничка песничка књига: ДОСТА ЈЕ БИЛО ЖМУРКИ, Гимназија „Душан Васиљев“,
Кикинда, 1974.

Објављене самосталне песничке књиге:
ШЉУНАК, Центар за културу, Кикинда, 1979.
САМСА, Матица српска, Нови Сад, 1984.
СТАДИЈУМ КАШИКЕ, Књижевна заједница Кикинде, 1987.
ТРКАЧИЦЕ ВЕНЕРИЧНИХ БОДРЕЊА, самиздат, Кикинда, 1987.
ИБЗЕН ЈЕ СВИРАО КЛАВСЕН, самиздат, Нови Сад, 2002.
БИК КОЈИ ЛЕЖИ ШЕСТ СТОПА ИСПОД ЗЕМЉЕ, Орфеус, Нови Сад, 2011.
ОДУВЕК САМ ВОЛЕО ВОДУ: ТРАКТАТ О РАДОСТИ, БКЦ, Ново Милошево, 2017.

Преводи:
Поезија или избори из поезије преведени на мађарски (преводици: Ержебет Чањи, Ото
Фењвеши), словачки (преводилац: Мирослав Дудок), македонски (преводилац: Александар
Прокопијев), руски (преводилац:Тодора Стојиновић), француски (преводилац: Борис Лазић)

Избори и антологије:
Добривој Вујин: ПЕСНИЦИ У ДОСЛУХУ, Став, Кикинда, 1979.
Миљурко Вукадиновић: ЗВУЦИ И КОМЕШАЊА (Новије песништво у Србији), ИИ ССО Србије, Нови
Београд, 1989.
Селимир Радуловић: АНТОЛОГИЈА, Савремено песништво у Војводини 1945-1990, Књижевна
заједница Новог Сада, Нови Сад, 1990.
Андреј Тишма (са Д. Матовићем): ПИТАЊЕ ЖИВОТА, ГБНС, Нови Сад, 1994.
Перо Зубац: ПЕЛУД СВЕТА, БМГ, Београд, 1997.
Милан Живановић: СТО ГОДИНА, СТО ПЕСНИКА, Аурора, Нови Сад, 2001.

Раша Попов: СТО НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА ЗА ДЕЦУ, YU MARKETING PRESS, Београд, 2002.
Перо Зубац: С ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ, Српска књига, Рума, 2009.

  1. Међународни новосадски књижевни фестивал: ГДЕ СУ ВРАТА, ДКВ, Нови Сад, 2015.

Награде и признања: ПЕЧАТ ВАРОШИ СРЕМСКОКАРЛОВАЧКЕ, 1978.