Гордана Ђилас

Име и презиме: Гордана Ђилас
Датум рођења: 23. 12. 1958.
Место рођења: Наково (Кикинда)

Е-маил адресе: [email protected]
Чланство у Друштву (година пријема у чланство): 2018.
Чланство и функције у другим професионалним удружењима:
Члан је Одбора Сусрета библиографа у Инђији
Члан редакције Годишњака Библиотеке Матице српске
Члан Управног одбора Библиотекарског друштва Србије
Члан Управног одбора Библиотеке Матице српске
Члан Лексикографског одељења Матице српске
Члан-сарадник Матице српске од 1999. године
Члан редакције Гласа библиотеке (Чачак)
Члан Одбора Лексикографског одељења Матице српске од 2012
Заменик је сталног члана Комисије за полагање стручних испита у библиотечко-
информационој делатности и испитивач за предмет Основе библиотекарства, од 2014.
Члан Републичке комисије за стицање виших стручних звања у библиотечко-
информационој делатности
Члан је Организационог одбора Библионета 2018. који jе са темом Рукописна и стара
штампана књига одржан у Библиотеци Матице српске.
Члан је Програмског одбора Конференције Библиотекарског друштва Србије 2017,
2018.
Члан жирија за Награду „Ђура Даничић” (додељује Заједница матичних библиотека
Србије), 2018.
Члан жирија за Награду „Стојан Новаковићˮ (додељује Библиотекарско друштво
Србије), 2017, 2018.

Животопис (до 500 карактера):
Рођена је у Накову, 23. децембра 1958. године. Гимназију „Душан Васиљевˮ је
завршила у Кикинди. Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, на

Групи за југословенске и општу књижевност, 1982. Ради у Библиотеци Матице српске
као помоћник управника за чување и коришћење публикација. Звање библиотекара
саветника стекла је 2005. Магистрирала је на Филолошком факултету у Београду на
Катедри за библиотекарство и информатику, 2011.
Објавила у Годишњаку Библиотеке Матице српске низ текстова о значајним
личностима из историје Библиотеке Матице српске. Конципирала Предлог за увођење
COBISS2 позајмице у Библиотеци Матице српске, сачинила Предлог за увођење
COBISS2 позајмице за периодику у Библиотеци Матице српске. Истовремено је
иницирала и организовала увођење електронског задуживања у међубиблиотечкој
позајмици и организовала послове око увођења истих. Иницирала је, организовала и
реализовала отварање Фејсбук странице Библиотеке Матице српске.
Један је од аутора акредитованог програма у Библиотеци Матице српске Рад са
корисницима у библиотекама, 2014. Са Маријом Богдановић је коаутор семинара у
Народној библиотеци Србије Библиографија, библиографска истраживања и израда
персоналних библиографија.
Учествовала је на бројним библиотечким и књижевним скуповима. Рецензент је
бројних публикација из библиотекарства и библиографије.
Сарадник је у Српском биографском речнику, Лексикону српске књижевности.
Објавила је десетине селективних/грађа за библиографију савремених и других махом
књижевних стваралаца.
Учесник и сарадник је у емисији Документарно-образовног програма РТВ „Сведочења
о бурним временима”, о панчевачком лекару Ђорђу Лазаревићу (емитована први пут

 1. марта 2014, на Првом програму ТВ Војводине), у емисији о Јовану Суботићу као и о
  Јовану Нако, за документарни програм РТС, 2018.
  Поезија Г. Ђилас превођена је на руски, русински, румунски, шведски, немачки и
  енглески језик.
  Образовање (стечено звање):
  Објављена дела (наслов, издавач, година првог издања):
  Поезија:
  Пред огледалом (Матица српска, 1985),
  Господине, господине (Матица српска, 1989),
  Царски врт (Друштво књижевника Војводине, 1996),
  Звезда југа (Светови, 2002),
  Успутна станица (Центар за културу, Едиција Браничево, 2005),
  Учитељ сећања (ауторско издање, 2009),
  Сећање које се није догодило (Футура публикације, 2011),
  Друге ствари (Завод за културу Војводине, 2012),
  Била сам послушно дрво (изабране и нове песме, Орфеус, 2012),

Север, удаљен звук (Повеља, 2015),
Свакидашњи хлеб (Удружење за очување баштине Дијак, 2018).

Монографије

Шест посленика Библиотеке Матице српске (Библиотека Матице српске, 1998),
Tribina mladih: 1954-1977 (sa N. Mamulom, Kulturni centar Novog Sada, 2004),
Mapa sveta Petrovaradinske tvrđave (sa B. Popržanom, N. Mamulom, Đ. Pisarevim, Novi
Sad, Likovni krug, 2005),
Bibliografija INDIS 1976-2009 (sa Svetlanom Vuković, Fakultet tehničkih nauka, 2010),
Библиографија радова академика Милеве Првановић (Српска академија наука и
уметности, 2012),
Библиографија Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића : Инђија
: 1983-2016 (са Маријом Јованцаи, Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић”, 2017).

Приређене књиге

Речи и време (изабрани текстови Милана Пражића, Библиотека Матице српске, 2002),
Отворени свет (изабрани преводи Душка Вртунског, Библиотека Матице српске,
2003),
Моја биографија (аутобиографија Ђорђа Лазаревића, са Драгом Његованом, Градска
библиотека у Новом Саду, 2013)
Библиотека Матице српске : водич (Библиотека Матице српске, 2016),
Лазаревићи : Нови Сад – Темишвар – Панчево (Мало историјско друштво, 2018)
Преведена дела (наслов, издавач, година првог издања, име преводиоца):
Нема
Сопствени преводи (наслов, издавач, година првог издања):
Антологије и избори – домаћи (наслов, издавач, година првог издања, име
приређивача):
Пелуд света : од Ђорђа Сладоја до Иване Васић / [приредио] Перо Зубац, Београд,
БМГ, 1997.

Очи равнице : савремена поезија војвођанских песникиња / приредила Оливера
Шијачки, Ириг; Нови Сад, Српска читаоница, Нови Сад, Новосадски отворени
универзитет, 1998.
Кад срце засветлуца : антологија новијег српског песништва за децу и младе : (од
Љубивоја Ршумовића до Јулије Марјановић) / [приредио] Перо Зубац, Рума, Српска
књига, 2009.
Антологија : годишњак антологијске поезије. 3 / [[приредио] Милан Радуловић
Радуле], Београд, Антологија, 2011.
Антологија српске поезије : (1847-2000) / [приредио] Ненад Грујичић, Сремски
Карловци, Бранково коло, 2012.
Очи равнице : савремена поезија војвођанских песникиња / приредила Оливера
Шијачки, 2. допуњено изд., Нови Сад, Завод за равноправност полова, 2012
Најлепше љубавне песме српских песникиња / [приредила] Гордана Симеуновић. –
Београд, Граматик, 2013.
Где су врата / [приредио Јован Зивлак], Нови Сад, Друштво књижевника Војводине,
2015.
Kiš, stihovanja / [priredio] Milenko Stojičić, Banja Luka, Бесједа, Beograd, Ars Libri, 2015.
Драинчеви песници : антологија поезије добитника награде „Драинац”. 2 /
[приредио] Зоран Цветковић, Прокупље, Народна библиотека „Раде Драинац”, 2016.
Banat / herausgegeben von Miloš Okuka und Dareg Zabarah. – Klagenfurt = Celovec :
Wieser, 2011.
Антологије и избори – инострани (наслов, издавач, година првог издања, име
приређивача, име преводиоца):
Ауторске антологије и избори (наслов, издавач, година првог издања):
Награде и признања (име награде или признања и година):
За књигу Учитељ сећања добила је награду Печат вароши сремскокарловачке, 2010,
За књигу Сећање које се није догодило награду Милица Стојадиновић Српкиња, 2011,
Годишњу награду Накова, 2014. за изузетан допринос развоју културе
За књигу Север, удаљен звук награду Раде Драинац, 2016,
Венац Лазе Костића, 2018, за поезију,
Награда „Душан Панковић” за изузетна остварења у области српске библиографије,
2018.