Јелена Марићевић Балаћ

Име и презиме: Јелена Марићевић Балаћ
Датум рођења: 31. 5. 1988.
Место рођења: Кладово
Е-маил адресе: [email protected] [email protected]
Чланство у Друштву (година пријема у чланство): 2018
Функције у Друштву: члан
Чланство и функције у другим професионалним удружењима: Члан Матице српске
Животопис:
Завршила је основне (2011), мастер (2012) и докторске студије (2016) на Одсеку за српску књижевност и језик при Филозофском факултету у Новом Саду. Докторирала је са радом на тему „Барок у белетристичком опусу Милорада Павића“. Била је
стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије Доситеја (2010–2012) и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2012–2015).
Радила је као лектор српског језика на Јагелонском универзитету у Кракову школске 2013/ 2014. Тренутно је асистент на Одсеку за српску књижевност и језик Филозофског факултета у Новом Саду. Била је у уредништву студентског часописа за књижевност и уметност – Међутим (2011–2015). Уредила је зборник радова Летеће виолине
Милорада Павића (Нови Сад 2015). Објавила је књигу Легитимација за сигнализам:
пулсирање сигнализма (Београд 2016).
Образовање (стечено звање): Доктор филолошких наука – србиста
Награде и признања (име награде или признања и година): Награда „Боривоје
Маринковић“ 2014. за рад из области старе српске књижевности