Наташа (Бундало) Микић

Име и презиме: Наташа Бундало Микић
Датум рођења: 26.11.1983.
Место рођења: Нови Сад
Е-маил адресе: [email protected]
Чланство у Друштву (година пријема у чланство): 2018.
Функције у Друштву: секретар
Чланство и функције у другим професионалним удружењима: Друштво књижевника
Војводине, члан
Животопис:
Наташа Бундало Микић рођена је 1983. године у Новом Саду. Гимназију општег смера
„Лаза Костић“ у Новом Саду, завршила је 2002. године, а дипломирала на Филозофском факултету, одсек – Српска књижевност и језик, 2012. године. Пише поезију и прозу, а поред тога, бави се и лектуром и писањем рецензија. Песме су јој објављиване у часописима, зборницима и на порталима. Прву књигу, збирку поезије „Гиневрин
шапат“ објавила је 2015. год, а другу, роман „Лаковане беле ципеле“ 2016. год у издању Банатског културног центра. Водила је Седми Европски Фејсбук песнички фестивал у организацији Банатског културног центра на салону књига, на Новосадском сајму, 2016. године, а радила и као модератор програма поетско-музичких вечери и промоција књига. Радила је као секретар Друштва књижевника Војводине. Такође је и члан Међународног фестивала поезије и кратке приче за основце, средњошколце и младе до 30 година Сцене свих креативних.
Образовање (стечено звање): Дипломирани професор српске књижевности и језика
Објављена дела (наслов, издавач, година првог издања): „Гиневрин шапат“ 2015.,
„Лаковане беле ципеле“ 2016., „Кратки еспресо са господином“ 2018. Издавач:
Банатски културни центар.