Олена Планчак-Сакач

Име и презиме: Олена Планчак-Сакач

Датум рођења: 8. 05. 1961.

Место рођења: Руски Крстур

Е-маил адресе: [email protected]

Wеб презентација:

Чланство у Друштву (година пријема у чланство): 2018.

Функције у Друштву: члан Надзорног одбора

Чланство и функције у другим професионалним удружењима:

Животопис (до 500 карактера): Олена Планчак-Сакач рођена у Руском Крстуру 1961. године, а у Новом Саду живи од 1979. године, где је завршила Филозофски факултет, студијску групу Југословенске књижевности и српскохрватски језик 1987. године. Од 1988. године ради у НИУ „Руске слово“ на пословима лектора, затим новинара, а од 2000. године до данас на месту уредника рубрике за културу и образовање. Четири године је уређивала додатак за књижевност „Литературне слово“, била је члан конкурсних комисија за избор најбољих драма које је расписивала НИУ „Руске слово“, као и рецензент у оцењивању књига. Пише литерарну и позоришну критику, поезију и прозу. Своје радове је објављивала у „Руском слову“, „Светлости“, „Литерарном слову“, „Новој мисли“, „Дневнику“, „Трагу“, „Свитку“, „Studia Ruthenica“ и у словеначком е-часопису „Provinca“. Крајем 2016. године објављена јој је књига  на русинском језику „Шитко“/„Сито“ књижевних критика у НВУ „Руске слово“ Нови Сад. 2018. године објавила књигу Вецей од бешеци, интервюи/ Више од разговора, интервјуи.

Образовање (стечено звање): проф. Југословенских књижевности и српскохрватског језика

Објављена дела (наслов, издавач, година првог издања): „Шитко“’/„Сито“, књижевне критике (на русинском језику), НВУ „Руске слово“, 2016.

Награде и признања (име награде или признања и година): Друга међународна награда у Бугарској, у Мелнику, за поезију, Књижевна награда „Микола М. Кочиш“ часописа „Шветлосц“ , за књижевне критике, која се додељује бијенално, за 2016/2017. г.