Снежана Савкић

Име и презиме: Снежана Савкић

Датум рођења: 8.1.1990.

Место рођења: Лозница

Е-маил адресе: [email protected]  [email protected]

Wеб презентација: /

Чланство у Друштву (година пријема у чланство): 2018.

Функције у Друштву: члан

Чланство и функције у другим професионалним удружењима: /

Животопис (до 500 карактера): Снежана САВКИЋ – рођена 1990. године у Лозници. Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за српску књижевност, где је завршила и мастер студије. Тренутно је докторанткиња Филозофског факултета у Новом Саду. У докторској дисертацији бави се поетиком неоавангардног романа под менторством проф. др Гојка Тешића. Истраживач-приправник на Институту за књижевност и уметност у Београду. Пише кратку прозу, есеје и приказе, објављује у периодици. Добитник награде Филозофског факултета „Боривоје Маринковић“, за рад о Лази Костићу, „Вечно женско вуче нас горе”, као и Бранкове награде Матице српске за мастер рад, „Чувари света Саве Дамјанова – Итика Јерополитика@VUK као летопис опширних вечности” (2015). Области интересовања: авангарда/неоавангарда, постмодернизам, савремена српска проза.

Образовање (стечено звање): Мастер професор језика и књижевности; тренутно на докторским студијама на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду.

Објављена дела (наслов, издавач, година првог издања): објављује научне текстове и прозу: Објављени есеји, научни радови, прикази:

-„Вечно женско вуче нас горе“, Летопис Матице српске, год. 190, књ. 493, св. 1/2, 2014, стр. 149-176.

-„Удисаји простора кроз издисаје времена: Генерална проба самоубиства Душана Ковачевића и урбана поезија Новице Тадића“, Сцена: часопис за позоришну уметност, бр. 4 (окт-нов. 2014), стр. 164-171.

-„На плодном тлу – портрети за вечност“ (Критичко перо Светозара Бркића), Траг: часописза књижевност, уметност и културу, год.10, књ.10, св.42, Врбас, 2015, стр. 50-61.

-„Либертански дијалог: Ерос и По(р)нос сигнализма“, у зборнику Столеће сигнализма, ур. Зоран Стефановић, Београд: Еверест медиа: Међународна културна мрежа „Пројекат Растко“, 2014, стр. 53-68 (коауторски рад са Ј. Марићевић); објављен је током 2015. и у часопису за уметност, науку и културу УНУС МУНДУС (Нишки културни центар), бр. 49/50/2015.

-„Тајни приручник за постколонијалне критичара (илити Јелена Димитријевић – траговима оријентализма)“, у: Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са 6. научног скупа младих филолога Србије, књ. 2, ур. Маја Анђелковић, Крагујевац.

-„Друго тело – књига одласка и доласка“, у зборнику Летеће виолине Милорада Павића: тридесет година Хазарског речника, ур. Ј. Марићевић,, Нови Сад, 2015.

– «(Не)присутност Михизових Издајица на Стеријином позорју», у зборник текстова Савремени домаћи драмски текст на Стеријином позорју (од оснивања Позорја до данас), Нови Сад: Стеријино позорје, 2017, стр. 23-34.

– «Историјска драма на Стеријином позорју: секција (не)рецепција», у зборнику радова Стерија на позоришним сценама Новог Сада и Војводине (од оснивања Стеријиног позорја до данас), Нови Сад: Стеријино позорје, 2016, стр. 76-86.

-„Rueda – траговима сопствености“, Летопис Матице српске, год.190, књ. 494, св. 4, 2014, стр. 528-531.

– „Причајте ми о сигнал(у)-и-зм(ај)у!“, у зборнику Магија сигнализма, Београд: Еверест медиа: Међународна културна мрежа „Пројекат Растко“, 2014, стр. 204-207.

-„Побуна Атласа: Вук у књизи чуда (Dokument No@)“, Балкански књижевни гласник, бр. 35, Београд, 2017, стр. 193-197.

-„Аднотата за 21, век – Нови хромозом Психопатка“, Летопис Матице српске, књ. 499, св. 5, мај 2017. стр. 619-628.

– «Откровење српске авангарде и њена антиципација (историчари продора: Тешић/Дамјанов»), у зборнику: Транзиција и културно памћење, Загреб, 2017, стр. 429-441.

– «Постмодерни елементи у Коначној јесени Душана Матића», коауторски рад са Милошем Јоцићем у зборнику Матићева огледала,Ћуприја, 2017.

Преведена дела (наслов, издавач, година првог издања, име преводиоца): /

Сопствени преводи (наслов, издавач, година првог издања): /

Антологије и избори – домаћи (наслов, издавач, година првог издања, име приређивача):

Антологије и избори – инострани (наслов, издавач, година првог издања, име приређивача, име преводиоца):

Ауторске антологије и избори (наслов, издавач, година првог издања):

* Уредила зборнике:

-Савремени домаћи драмски текст на Стеријином позорју : (од оснивања Позорја до данас), Стеријино позорје, 2018.

– Стерија на позоришним сценама Новог Сада и Војводине : (од оснивања Стеријиног позорја до данас), Стеријино позорје: ПМВ, 2016

Награде и признања (име награде или признања и година):

Награда  Боривоје Маринковић (за текст „Вечно женско вуче нас горе“) 2013,

Бранкова награда Матице српске 2015.

Научни и стручни пројекти:

Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевности (од 2015. до 2017). Број пројекта: 178005. Руководилац пројекта: Горана Раичевић

Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Српска књижевност у европском културном простору (од 2018). Број пројекта: 178008. Руководилац пројекта: Бојан Јовић