Snežana Savkić

Ime i prezime: Snežana Savkić

Datum rođenja: 8.1.1990.

Mesto rođenja: Loznica

E-mail adrese: [email protected]  [email protected]

Web prezentacija: /

Članstvo u Društvu (godina prijema u članstvo): 2018.

Funkcije u Društvu: član

Članstvo i funkcije u drugim profesionalnim udruženjima: /

Životopis (do 500 karaktera): Snežana SAVKIĆ – rođena 1990. godine u Loznici. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za srpsku književnost, gde je završila i master studije. Trenutno je doktorantkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U doktorskoj disertaciji bavi se poetikom neoavangardnog romana pod mentorstvom prof. dr Gojka Tešića. Istraživač-pripravnik na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Piše kratku prozu, eseje i prikaze, objavljuje u periodici. Dobitnik nagrade Filozofskog fakulteta „Borivoje Marinković“, za rad o Lazi Kostiću, „Večno žensko vuče nas gore”, kao i Brankove nagrade Matice srpske za master rad, „Čuvari sveta Save Damjanova – Itika [email protected] kao letopis opširnih večnosti” (2015). Oblasti interesovanja: avangarda/neoavangarda, postmodernizam, savremena srpska proza.

Obrazovanje (stečeno zvanje): Master profesor jezika i književnosti; trenutno na doktorskim studijama na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Objavljena dela (naslov, izdavač, godina prvog izdanja): objavljuje naučne tekstove i prozu: Objavljeni eseji, naučni radovi, prikazi:

-„Večno žensko vuče nas gore“, Letopis Matice srpske, god. 190, knj. 493, sv. 1/2, 2014, str. 149-176.

-„Udisaji prostora kroz izdisaje vremena: Generalna proba samoubistva Dušana Kovačevića i urbana poezija Novice Tadića“, Scena: časopis za pozorišnu umetnost, br. 4 (okt-nov. 2014), str. 164-171.

-„Na plodnom tlu – portreti za večnost“ (Kritičko pero Svetozara Brkića), Trag: časopisza književnost, umetnost i kulturu, god.10, knj.10, sv.42, Vrbas, 2015, str. 50-61.

-„Libertanski dijalog: Eros i Po(r)nos signalizma“, u zborniku Stoleće signalizma, ur. Zoran Stefanović, Beograd: Everest media: Međunarodna kulturna mreža „Projekat Rastko“, 2014, str. 53-68 (koautorski rad sa J. Marićević); objavljen je tokom 2015. i u časopisu za umetnost, nauku i kulturu UNUS MUNDUS (Niški kulturni centar), br. 49/50/2015.

-„Tajni priručnik za postkolonijalne kritičara (iliti Jelena Dimitrijević – tragovima orijentalizma)“, u: Savremena proučavanja jezika i književnosti: zbornik radova sa 6. naučnog skupa mladih filologa Srbije, knj. 2, ur. Maja Anđelković, Kragujevac.

-„Drugo telo – knjiga odlaska i dolaska“, u zborniku Leteće violine Milorada Pavića: trideset godina Hazarskog rečnika, ur. J. Marićević,, Novi Sad, 2015.

– «(Ne)prisutnost Mihizovih Izdajica na Sterijinom pozorju», u zbornik tekstova Savremeni domaći dramski tekst na Sterijinom pozorju (od osnivanja Pozorja do danas), Novi Sad: Sterijino pozorje, 2017, str. 23-34.

– «Istorijska drama na Sterijinom pozorju: sekcija (ne)recepcija», u zborniku radova Sterija na pozorišnim scenama Novog Sada i Vojvodine (od osnivanja Sterijinog pozorja do danas), Novi Sad: Sterijino pozorje, 2016, str. 76-86.

-„Rueda – tragovima sopstvenosti“, Letopis Matice srpske, god.190, knj. 494, sv. 4, 2014, str. 528-531.

– „Pričajte mi o signal(u)-i-zm(aj)u!“, u zborniku Magija signalizma, Beograd: Everest media: Međunarodna kulturna mreža „Projekat Rastko“, 2014, str. 204-207.

-„Pobuna Atlasa: Vuk u knjizi čuda (Dokument [email protected])“, Balkanski književni glasnik, br. 35, Beograd, 2017, str. 193-197.

-„Adnotata za 21, vek – Novi hromozom Psihopatka“, Letopis Matice srpske, knj. 499, sv. 5, maj 2017. str. 619-628.

– «Otkrovenje srpske avangarde i njena anticipacija (istoričari prodora: Tešić/Damjanov»), u zborniku: Tranzicija i kulturno pamćenje, Zagreb, 2017, str. 429-441.

– «Postmoderni elementi u Konačnoj jeseni Dušana Matića», koautorski rad sa Milošem Jocićem u zborniku Matićeva ogledala,Ćuprija, 2017.

Prevedena dela (naslov, izdavač, godina prvog izdanja, ime prevodioca): /

Sopstveni prevodi (naslov, izdavač, godina prvog izdanja): /

Antologije i izbori – domaći (naslov, izdavač, godina prvog izdanja, ime priređivača):

Antologije i izbori – inostrani (naslov, izdavač, godina prvog izdanja, ime priređivača, ime prevodioca):

Autorske antologije i izbori (naslov, izdavač, godina prvog izdanja):

* Uredila zbornike:

-Savremeni domaći dramski tekst na Sterijinom pozorju : (od osnivanja Pozorja do danas), Sterijino pozorje, 2018.

– Sterija na pozorišnim scenama Novog Sada i Vojvodine : (od osnivanja Sterijinog pozorja do danas), Sterijino pozorje: PMV, 2016

Nagrade i priznanja (ime nagrade ili priznanja i godina):

Nagrada  Borivoje Marinković (za tekst „Večno žensko vuče nas gore“) 2013,

Brankova nagrada Matice srpske 2015.

Naučni i stručni projekti:

Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Aspekti identiteta i njihovo oblikovanje u srpskoj književnosti (od 2015. do 2017). Broj projekta: 178005. Rukovodilac projekta: Gorana Raičević

Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru (od 2018). Broj projekta: 178008. Rukovodilac projekta: Bojan Jović