Владимир Копицл

Име и презиме: Владимир Копицл

Датум рођења: 8. 8. 1949.

Е-маил адресе: [email protected]

Чланство у Друштву (година пријема у чланство): 2018.

Чланство и функције у другим професионалним удружењима: Српски ПЕН центар (члан УО), Друштво књижевника Војводине, Српско књижевно друштво, Удружење позоришних критичара и театролога Србије, Association Internationale des Critiques de Theatre, International Theatre Institute…

Животопис (до 500 карактера): Дипломирао на Филозофском факултету у Новом Саду. Радио као уредник на Трибини младих, новинар и уредник у листу „Дневник“, помоћник Градоначелника Новог Сада, директор Музеја савремене уметности Војводине, Члан градског већа НС задужен за културу, директор Завода за културу Војводине. Уређивао часописе Летопис Матице српске, Rays, ТРАНСкаталог.  Као уметник излагао у Југославији, Србији, Француској, Немачкој, Енглеској, Италији, Пољској, Шкотској, Словачкој… Као професионални позоришни критичар водио, селектирао и жирирао више домаћих и међународних позоришних фестивала.

Образовање (стечено звање): Професор југословенских и опште књижевности

Објављена дела (наслов, издавач, година првог издања):

ПОЕЗИЈА: Аер (Матица српска, 1978), Парафразе пута (Матица српска, 1980), Гладни лавови (KЗНС, 1985), Вапаји & конструкције (Матица српска, 1986), Питање позе (Матица српска, 1992), Приказе – нове и изабране кратке песме (Матица српска,1995), Kлисурине   (Народна књига, 2002), Песме смрти и разоноде – изабране и нове песме (Орпхеус, 2002), Смернице (НБ Светозар Марковић, 2006), Промашаји (НБ »Стефан Првовенчани«, 2008), Совин избор (НБ »Владислав Петковић Дис«, 2008), Несвршено ( двојезично издање, Матица македонска/ Арка), 27 песама: Тенкови & Луне (KЦНС, 2011), Туфне – изабране песме (Народна библиотека Србије и Задужбина Десанке Максимовић, 2013), Х&Q (Архипелаг, 2013), Формат звери (Архипелаг).

ЕСЕЈИ: Механички патак, дигитална патка (Народна књига, 2003), Призори из невидљивог (Народна књига, 2006), Уметност и пропаст, Футура, 2018.

Преведена дела (наслов, издавач, година првог издања, име преводиоца):

Несвршено, Матица македонска/Арка, 2011, Ристо Василевски.

Сопствени преводи (наслов, издавач, година првог издања): Џин Скалати и Дејвин Сиј, Ноћи Сан Франциска, Књижевна заједница Новог Сада, 1990, са Саритом Матијевић.

Антологије и избори – домаћи (наслов, издавач, година првог издања, име приређивача): Мноштво.

Антологије и избори – инострани (наслов, издавач, година првог издања, име приређивача, име преводиоца): Poets One – Heidelberger Anthologie (DAI, Heidelberg, 2003), Hundert Gramm Seele (Leipziger Literatur Verlag,  2011), Impossible Histories (The MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London, England, 2003), The Wings – Anhology of International Poetry (Saaransha, 2015), Cat Painters – An Anthology of Contemporary Serбian Poetry (Dialogos Books, New Orleans)… Разни преводиоци.

Ауторске антологије и избори (наслов, издавач, година првог издања): Тело уметника као субјект и објект уметности (Трибина младих, 1972), Трип – водич кроз савремену америчку поезију (Народна књига, 1983 – са Владиславом Бајцем), Нови песнички поредак – антологија новије америчке поезије (Октоих, 2001 – са Дубравком Ђурић), Миленијумски цитати (Orpheus, 2005), Врата панике – Тело, друштво и уметност у мрежи технолошке дереализације (Оrpheus, 2005), Техноскептицизам (Оrpheus, 2007).

Награде и признања (име награде или признања и година): Бранковa награде за прву књигу песама (1979), Стеријинa награде за позоришну критику (1989), Награда Друштва књижевника Војводине за књигу године (2003),  Награда „Стеван Пешић“ (2003), Награда Исток-Запад за поезију (2006), Награда „Владислав Петковић Дис“ за укупан опус (2008) , Награда „Десанка Максимовић“ за животно дело и допринос српској књижевности, Награда Ramonda serbica за целокупно књижевно дело и значајан допринос књижевности и култури (2017) .

Научни и стручни пројекти: Више стручних. Тренутно антипројектно расположен.