Зоран Ђерић

Име и презиме: Зоран Ђерић
Датум рођења: 22. јун 1960.
Место рођења: Бачко Добро Поље
Е-маил адресе: [email protected]
Чланство у Друштву (година пријема у чланство): 2018
Функције у Друштву: члан
Чланство и функције у другим професионалним удружењима: Друштво књижевника
Војводине (члан УО), Српско књижевно друштво (члан)
Животопис (до 500 карактера): Рођен 1960. у Бачком Добром Пољу. У Новом
Саду живи од 1979. године. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Филозофском
факултету у Новом Саду. Пише поезију и есеје, научне студије из области
књижевности, позоришта и филма. Преводи са више словенских језика. Управник
Српског народног позоришта.
Члан је оделења за сценску уметност и музику Матице српске у Новом Саду.
Члан уредништва Зборника Матице српске за сценску уметност и музику, као и
уредништва Зборника Матице српске за славистику. Члан уредништва часописа Златна
греда. Члан редакције часописа за луткарску уметност Нити, у издању Позоришног
музеја Војводине и часописа за позоришну и визуелну уметност Агон (Бања Лука). У
редакцији Енциклопедије Републике Српске.
Био главни и одговорни уредник часописа Сцена (Стеријино позорје), као и помоћник директора Стеријиног позорја. Био члан савета Европског филмског
фестивала Палић и члан савета Међународног фестивала позоришта за децу у
Суботици. У три мандата био управник, односно директор Позоришта младих у Новом
Саду. Био главни и одговорни уредник часописа Поља. Радио у Културном центру
Новог Сада, као уредник књижевних програма, а потом и као уредник издавачке
делатности. Био лектор за српски језик на Универзитету у Лођу, Пољска. Гостујући професор на универзитетима у Прагу, Гдањску, Кракову, Новом Саду. Предавао на Академији умјетности у Бањој Луци, у свим звањима.
Поезија му је превођена на енглески, француски, руски, пољски, румунски, мађарски, словачки, бугарски, словеначки и македонски језик. Објављивана у антологијама у земљи и иностранству. Учествовао на међународним књижевним
(песничким) фестивалима у Русији, Пољској, Мађарској, Бугарској и Србији. Добитник више награда за књижевност и преводилаштво.
Образовање (стечено звање): доктор књижевних наука
Објављена дела (наслов, издавач, година првог издања):
Талог : песме – Нови Сад : Матица српска, 1983; Zglob: pesme – Novi Sad : Bratstvo-
jedinstvo, 1985; Unutrašnja obeležja : pesme – Novi Sad : Bratstvo-jedinstvo, 1990; Sestra :
knjiga o incestu – Sremski Karlovci : Krovovi, 1992; Одушак : химноде (песме) – Нови
Сад : Друштво књижевника Војводине, 1994; Vatreno krštenje : kritika – Subotica :

Subotičke novine; Sremski Karlovci : Krovovi, 1995; More i mramorje : dnevnik putovanja
po Apuliji – Sremski Karlovci : Krovovi, 2000; Anđeli nostalgije. Poezija Danila Kiša i
Vladimira Nabokova : studija – Banja Luka : Besjeda, 2000; Данило Киш: ружа-песник :
п/оглед – Ветерник : ЛДИЈ ; Нови Сад – Серкл : 2001; Аз бо виде : азбучне молитве –
Нови Сад : ДОО Дневник – Новине и часописи : 2002; Песник и његова сенка : есеји о
српском песништву ХХ века – Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске ; Бесједа : 2005; Стварање модерног свијета : (1450-1878) [заједно са
Д. Гавриловићем и З. Јосићем]. – Бања Лука : Бесједа : 2005; Незасићење : пољска
драматургија ХХ века – Пожаревац : Едиција Браничево, Центар за културу : 2006; Са
Истока на Запад : словенска књижевна емиграција у ХХ веку – Нови Сад : Stylos : 2007;
Наталожено : изабране и нове песме – Нови Сад : Orpheus, 2007; Дом и бездомност у
поезији ХХ века : на примерима руских, пољских и српских емигрантских песника –
Панчево : 2007; Историја Витолда Гомбровича : књига о представи – Нови Сад :
Позориште младих, 2008; Testosteron. Nova poljska dramaturgija – Novi Sad : Pozorište
mladih 2009; Поетика српског филма : Српски писци о филму, 1908-2008 – Нови Сад :
Графомаркетинг, 2009; Позориште и филм : студије, чланци, прикази – Нови Сад :
Графомаркетинг, 2010; Виткацијева Луда локомотива : између позоришта и филма –
Нови Сад : Позориште младих, 2010; Blato : dokumentarne pesme – Novi Sad : Kulturni
centar Novog Sada, 2011; 3 : У возовима европске класе / У дугим затвореним
композицијама / У дими и пепелу : поема-студија – Нови Сад : Адреса, 2011; Словенска
читанка : огледи и преводи из словенских књижевности ХХ века – Нови Сад : Адреса,
2013; Употреба града: савремени новосадски роман. Зрењанин/Нови Сад : Агора, 2014;
Драматуршки постскриптум : позоришни огледи. – Нови Сад : Позоришни музеј
Војводине 2014; Поетика бездомности : словенска књижевна емиграција ХХ века. –
Нови Сад : Графомаркетинг, 2014; Позориште лутака у Новом Саду / оснивање (са Љ.
Динић). – Нови Сад: Позоришни музеј Војводине 2014; Чарнок : песничка монографија.
– Нови Сад : Графомаркетинг 2015; Сенке М. Цр. : поема – Вршац : Књижевна општина
Вршац 2018.
Преведена дела (наслов, издавач, година првог издања, име преводиоца):
Voglio dimenticare tutto : izabrane pesme na italijanskom jeziku [Traduzione in italiano a
cura di Dragan Mraovic; prefazione di Angela Gianenelli] – Bari : Edizioni „La Vallisa” :
2001; Nové Devínske elégie. Dokumentárne básne (preložili: Zdenka Valentová-Belić,
Martin Prebudila). – Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, n.o. 2017; A tribute to
Jurkowski. Collection of Papers. / Edited by Zoran Đerić. – Novi Sad : The Theatre Museum
of Vojvodina; Subotica : International Children’s Theatre Festival, Open University Subotica
2017.
Сопствени преводи (наслов, издавач, година првог издања):
Istrebljivanje tirana : autobiografska i druge proze / Vladimir Nabokov; priredio i predgovor
napisao Zoran Đerić, preveli V. Marković, S. Vujica, Z. Đerić, I. Đurić, Z. Paunović. – Novi
Sad : Solaris, 1994; Грозд и друге песме / Владимир Набоков; избор, превев с руског и
предговор Зоран Ђерић. – Подгорица : Октоих / Унирекс, 1994; Бритва и друге приче /
Владимир Набоков; избор, превод с руског и поговор Зоран Ђерић. – Подгорица :
Октоих / Унирекс, 1994; Vodič po Berlinu : priče / Vladimir Nabokov; izbor, prevod i
pogovor Zoran Đerić. – Novi Sad : Istočnik, 1997; Jelizaveta Bam : drama / Daniil Harms;
prevod i pogovor Zoran Đerić. – Novi Sad : Istočnik, 1997; Tekila : roman / Kšištof Varga;
preveo sa poljskog jezika Zoran Đerić. – Novi Sad : Vega media, 2005; Последње и прве
странице : прозна и есејистичка заоставштина / Витолд Гомбрович / избор и превод с
пољског језика Зоран Ђерић. – Нови Сад : Графомаркетинг, 2009; Мачке : балада /

Бохумил Храбал / превод са чешког језика Зоран Ђерић. – Нови Сад : Графомаркетинг,
2011; Umetnost lutkarske režije / Vjeslav Hejno / prevod s poljskog jezika Zoran Đerić. –
Subotica : Otvoreni univerzitet, Međunarodni festival pozorišta za decu; Novi Sad : Pozorišni
muzej Vojvodine, 2012; Teorija lutkarstva II / Henrik Jurkovski / prevod s poljskog jezika
Zoran Đerić. – Subotica : Otvoreni univerzitet, Međunarodni festival pozorišta za decu; Novi
Sad : Pozorišni muzej Vojvodine, 2013; 61. Lutka u kulturi / Henrik Jurkovski (prevod s
poljskog Zoran Đerić i Dragana Valigurska). – Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine;
Subotica: Otvoreni univerzitet, Međunarodni festival pozorišta za decu 2015; Lutka u kulturi,
II / Henrik Jurkovski (prevod s poljskog Zoran Đerić). – Novi Sad: Pozorišni muzej
Vojvodine; Subotica: Otvoreni univerzitet, Međunarodni festival pozorišta za decu 2017.
Антологије и избори – домаћи (наслов, издавач, година првог издања, име
приређивача):
Панорама млађе српске поезије / избор Никола Вујчић. – Свилајнац : Зора, 1984;
Песме у листању : избор стихова из едиције ПРВА КЊИГА Матице српске (1957-1987)
/ приредио Новица Милић. – Нови Сад : Матица српска, 1987; Šum Vavilona : kritičko-
poetska hrestomatija mlađe srpske poezije / Mihajlo Pantić, Vasa Pavković. – Novi Sad :
Književna zajednica Novog Sada, 1988; Arhipelagul Dantelat : Antologia tinerilor poeţi din
Serbia / Mariana Dan, Miljurko Vukadinović. – Panciova : Coelecţia revistei “Lumina”, 1988;
Zvuci i komešanja : novije pesništvo u Srbiji / Miljurko Vukadinović. – Beograd : IICSSOS,
1989; Antologija : savremeno pesništvo u Vojvodini : 1945 – 1990 / Selimir Radulović. –
Novi Sad : Književna zajednica Novog Sada, 1990; Питање живота : екологија у поезији
савремених новосадских песника / приредили Андреј Живор, Драган Матовић. – Нови
Сад : Градска библиотека, 1994; Похвала реду вожње : антологија светске поезије о
возовима / приредио Миљурко Вукадиновић. – Београд : Књижевно друштво “Свети
Сава”, 1995; Пелуд света : најлепше песме о љубави / Перо Зубац. – Београд : BMG,
1997; Златни стихови : антологија поема о љубави /приредио Перо Зубац. – Београд :
Verzalpress, 1998; Хиландар : светогорски храм у српском песништву / приредили :
Раша Перић, Љубиша Ђидић : Крушевац : Багдала; Београд : Апостроф, 1998; Рањено
пролеће : анти НАТО песме / приредио Рале Нишавић. – Нови Сад : Бистрица, 2000;
Орфејеве двојнице : самоизабрани цветник савремене српске поезије / приредио и
поговор написао Павле Живанов. – Нови Сад : Прометеј, Градска библиотека, 2001;
Јутро припада птицама : југословенско хаику песништво. – Београд : Центар за Источну
Азију Филолошког факултета, 2002; Антологија новије српске поезије : осамдесете
године двадесети век / (приредио) Миливоје Пајовић. – Београд : Граматик, 2006; Знам
да нас има : избор најлепших песама Фестивала југословенске поезије младих Врбас
1968 – 2008. Изабрао и приредио Небојша Деветак, Врбас : ФЈПМ, 2008; Milenko
Stojičić : Kiš, uobličenja. – Banja Luka : Udruženje književnika Srpske, Podružnica Banja
Luka 2009; 365 љубавних: антологија српске љубавне поезије / приредио Милош
Јанковић, Београд : Књижевно друштво „Свети Сава“, 2011; Nine Serbian Poets.
Anthology of Contemporary Serbian Poetry. Edited and with an Afterword by Vladimir
Gvozden, Adresa, Novi Sad 2012, Девет српских песника. Антологија новије српске
поезије. Састављач и писац поговора Владимир Гвозден, Адреса, Нови Сад 2012; Нису
све болести за мене. Антологији песама о болести, болницама, болу… Приредили:
Миљурко Вукадиновић и Душан Стојковић, Фондација Солидарност Србије, Београд
2014; Од А до Ш. Осам векова српске поезије, приредио и превео Јохан Лавунди,
Банатски културни центар, Ново Милошево 2017 / Von A bis Z. Acht Jahrhunderte
serbischer Poesie, Johann Lavundi, Banater kulturzentrum, Novo Miloševo 2017.

Антологије и избори – инострани (наслов, издавач, година првог издања, име
приређивача, име преводиоца):
Nordul sârbesc : poeţi sârbi din secolul XX / o antologie de Draško Redjep; traducere de
Slavomir Gvozdenovici, Lucian Alexiu. – Temisoara : Hestia [1999]; Congiunzioni
mediterranee. Incontro con poeti contemporanei : a cura di Cosimo Rodia. – Taranto :
Mandese Editore, 2001; Serbowie na ziemi / koncepcja i wybór tekstów : Michailo Pantić,
Bogusław Zieliński. – Łódź : Tygiel Kultury, 2003; Grzegorz Łatuszyński: Wszystkie chwile
są tu i nic być nie przestaje. Antologia poezji serbskiej XX wieku, T. I – II, Wyd. Agawa,
Warszawa 2007; Anthologie de la poésie Serbe contemporaine, Traduit du serbe et présenté
par Boris Lazić, Un Infini Cercle Bleu, Paris; Udruženje Književnika Srpske, Podružnica
Banja Luka, 2011. La Litterature Serbe contemporaine: 1990-2016, Dossier spécial, Milivoj
Srebro et l’Équipe de Serbia, UN CHOIX DE LA POÉSIE CONTEMPORAINE. Poèmes de:
Ljubomir Simović, Milovan Danojlić,Kolja Mićević,Novica Tadić, Nina Živančević, Dragan
Jovanović Danilov et Zoran Djerić. Serbica / Сербика. Revue électronique, No 19/mai 2017.
Ауторске антологије и избори (наслов, издавач, година првог издања):
Powrót do domu / Повратак кући : пољскa емигрантскa поезијa [двојезично: пољски и
српски]; избор, превод и поговор Зоран Ђерић. – Бања Лука / Београд “Задужбина
Петар Кочић”, 2002; Васкрс у српској књижевности / приредио др Зоран Ђерић. – Нови
Сад : Дневник, 2006; Божић у српској књижевности / приредио др Зоран Ђерић. – Нови
Сад : Дневник, 2007; ВАСКРС у српској књижевности / приредио Зоран Ђерић. – Нови
Сад : Дневник – новине и часописи, 2010; А где је твој дом? Антологија руске
емигрантске поезије / А где дом твой? Антология русской зарубежно поэзии
[двојезично: руски и српски]; избор, превод и поговор Зоран Ђерић.– Нови Сад :
Графомаркетинг 2014; С главом у облацима. Антологија пољске поезије за децу / Z
głową w chumarach. Antologia polskiej poezji dla dzieci [двојезично: српски пољски];
избор и превод с пољског језика Зоран Ђерић. – Нови Сад : Змајеве дечје игре 2015;
Дуд у Ковиљу / Стеван Пешић / избор из песничке заоставштине Зоран Ђерић. – Нови
Сад, Змајеве дечје игре 2015; Нова српска драма. Антологија. / Приредио Зоран Ђерић.
– Нови Сад : Стеријино позорје 2016; И, тако, без дома. Бездомност српских песника
ХХ века / избор, поговор и белешке о ауторима Зоран Ђерић. – Нови Сад:
Графомаркетинт 2017.
Награде и признања (име награде или признања и година): Бранкова награда Матице
српске 1981; Печат вароши сремскокарловачке 1982; Прва награда на Фестивалу
југословенске поезије младих 1982; Награда „Млада Струга“ 1983; Награда „Павле
Марковић Адамов“ 1996; Награда ДКВ за превод године 2005; Награда ДКВ за књигу
године 2015; Награда „Ђура Јакшић“ 2015.
Научни и стручни пројекти:
Лутка и маска у српској култури: од обредног до позоришног чина (приредили Љиљана
Динић и Зоран Ђерић). – Нови Сад: Позоришни музеј Војводине 2014; Луткарство у
Србији: од вашарских до соколских сцена (приредили Љиљана Динић и Зоран Ђерић).
Нови Сад: Позоришни музеј Војводине 2015; Драмско дело Бранислава Нушића –
традиција и савременост. Међународни симпозијум. / Dramatic opus of Branislav Nušić –
tradition and contemporariness. International Symposium. Edited Zoran Đerić / Приредио
Зоран Ђерић. – Нови Сад : Стеријино позорје 2015; Jurkovskom u čast. Zbornik radova /
Priredio Zoran Đerić. – Novi Sad : Pozorišni muzej Vojvodine; Subotica: Otvoreni
univerzitet, Međunarodni festival pozorišta za decu 2016.