Вести

Новеле о породици Бордаш

3. фебруара 2021. • By

Књига прича Час госдподњи Ђезеа Бордаша, у изванредном преводу са мађарског самог аутора, уз помоћ Арпада Вицка, Ота Хорвата, Кристине Миливојевић, Марије Фирањи и Владимира Попина, појавила се недавно у издању Агоре.

За издање на мађарском језику, овај савремени писац награђен је тамошњим значајним књижевним признањем Карољ Сирмаи за 2008.

Текстови у овој књизи садрже низ новела од којих је свака, на непосредан или посредан начин, везана за породицу Бордаш, за њену прошлост, за њено опстојање кроз историју, која јој није увек била наклоњена.

О томе говори прича о трагању за породичним грбом, помало сетна али самоиронична, са много детаља из даље и ближе прошлости, а ову наративну нит даље развијају приче о башти која је са својим украсним растињем кроз године пратила ову породицу, о успоменама на људе који су се укрштали са њиховим животима, божићна прича која кроз мотив празника отвара шире породичне и друштвено-политичке аспекте, али и прича о госпођици која кроз аутентични језичко-стилски материјал приповеда о буђењу еротских нагона…

Низ документарних новела, исповести, испричаних биографија, сведока времена који се ређају у једном од поглавља књиге, говоре о томе како је Ђезе Бордаш у ствари писац документарне прозе, писац који са пажњом ослушкује туђи говор, који са интересом прелистава старе новине и старе књиге, који се ослања на памћење других и тако ствара свој особени свет прича и јунака, који су увек препознатљиви и са неколико речи и неколико детаља тачно и живо описани.