Vesti

INTERVJU: PROF. DR DRAGAN STANIĆ, PREDSEDNIK MATICE SRPSKE Letopis na ponos i polzu narodnu

18. decembra 2023. • By

U godini pred nama Matica srpska, ali i cela naša kultura, obeležiće izuzetan jubilej – dva veka Letopisa, najstarijeg književnog časopisa u svetu, koji kontinuirano izlazi od 1824. Prvi broj, pod naslovom Serbska letopis, pojavio se oktobra te godine, uredio ga je profesor novosadske gimnazije Georgije Magarašević, izdavač je bio „knjigoprodavac novosadski” Konstantin Kaulicija, a časopis je štampan u Budimu, u štampariji Kraljevskog univerziteta budimskog.

PROČITAJ VIŠE